ALBAMED Regulamin eRejestracja

>> NZOZ ALBAMED S.C.

Regulamin serwisu eRejestracja
I. Informacje podstawowe
1. Administratorem serwisu jest NZOZ ALBAMED s.c. ul. Piłsudskiego 67a 95-060 Brzeziny
2. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca stronę eRejestracja i korzystająca z jej usług.
3. Korzystanie z serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania serwisu oraz blokować lub usuwać użytkowników niestosujących się do regulaminu eRejestracji.
5. Korzystanie z serwisu eRejestracji jest całkowicie bezpłatne.
II. Przetwarzanie informacji
1. Korzystanie z usług eRejestracji jest uzależnione od konieczności zalogowania. Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia danych wymagających do logowania w serwisie, takich jak: login i hasło, przed wglądem osób trzecich.
2. Adresy e-mailowe pozyskane w procesie rejestracji użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom.
3. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu, zmiany lub usunięcia swoich informacji w dowolnym czasie.
4. Administrator zwolniony jest od odpowiedzialności za ujawnienie hasła przez Użytkownika dla niepowołanej osoby bez wiedzy Administratora.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez NZOZ ALBAMED s.c. ul. Piłsudskiego 67a 95-060 Brzeziny na potrzeby serwisu eRejestracji oraz udzielenia świadczeń medycznych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101. Poz. 926 z poź. Zm.)
III. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Administrator serwisu dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość.
2. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.
IV. Wymagania techniczne
1. Aby strona działała prawidłowo na komputerze użytkownika, musi być zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.
2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
V. Pozostałe uwagi
1. Zastrzega się możliwość występowania przerw technicznych w działaniu Serwisu. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
2. Zastrzega się również prawo do zaprzestania prowadzenia Serwisu i związanych z nim usług w każdym czasie bez powiadomienia.
3. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.